Ska hjälpa anställda vidare

Många som jobbar ser inga möjligheter att byta jobb och komma vidare, fastän de vill. I dag invigdes medarbetarcentrum som ska hjälpa kommunanställda i Sjuhärad med de här frågorna. Det blir både ett slags arbetsförmedling och en hjälp i karriären för 23 000 anställda i åtta sjuhäradskommuner.