Antalet HIV-positiva ökar i väst

Hittills i år så har drygt 50 personer i Västra Götaland smittats med HIV - de flesta i Göteborg. Så i regionen finns det nu 480 personer i livet som är HIV-positiva.
I hela landet så minskar antalet som smittas av HIV - men i Västra Götaland ökar antalet något.
Karin Stenqvist är smittskyddsläkare: