Mark fick rätt mot gymägare

Marks kommun gjorde inte fel när man beslutade hyra ut lokaler i Tygrikeshallen till Friskis och svettis för 544 kronor per kvadratmeter. Det konstaterar länsrätten i en dom.

Två privata gymägare, med hjälp av företagare i Mark, överklagade kommunens uppgörelse med Friskis och svettis och hävdade att de riskerade att bli utkonkurrerade, på grund av för lågt satt hyra. 
Länsrätten ger alltså kommunen rätt. Gymägarna har inte lyckats visa att hyran var för låg satt.

Gymägarna kommer troligen överklaga domen till kammarrätten trots att Friskis och svettis har ändrat sina planer och väljer privatägda Kungsfors center i Skene, istället för Tygrikeshallen.