Marks kommun i fastighetstvist

Marks kommun vill komma över en fastighet i Skene Skog för att kunna utvidga industriområdet. Men för sex år sedan sa kommunen nej till att köpa samma fastighet, trots att den ligger inom industriområdet. Ett förbiseende kommunen nu erkänner.

Marks kommun medger nu att det begåtts misstag i hanteringen av Hajomsbon Pierre Börjesson och hans hus som ligger granne med industrområdet i Skene Skog.

-Fastighetsägaren skulle blivit upplyst om att en inlösensskyldighet fanns, säger Ove Skillbäck, som håller i förhandlingarna med Pierre Börjesson.

Den här veckan förs frågan upp till den högsta kommunledningen för att se hur mycket man ska tillmötesgå Pierre Börjesson.

Kommunen har gjort flera missar, som att lovat att lösa in fastigheten redan 1979 i ett avtal, ett avtal som först nu blivit känt för kommunen. En fråga som ska diskuteras är hur mycket kommunen kan driva att Pierre Börjesson borde frågat rätt person på kommunen.