Bråttom med vårdnadsbidrag i Mark

I en fråga till socialministern undrar Jan Ericsson vad som görs för att Mark ska kunna införa vårdnadsbidrag så snart som möjligt.

Jan Ericsson vill att regeringen skyndar på förslaget om vårdnadsbidrag, det vill säga att föräldrar ska få betalt för att ta hand om sina barn hemma.

Frågan har varit mycket omdiskuterad och i bland annat Nacka kommun så har beslut om vårdnadsbidrag blivit överklagade, och de överklagande har fått rätt.

Jan Ericsson vill att de nya reglerna införs, så att Marks kommun slipper besluta om ett förslag som är tveksamt ur juridisk synpunkt.