Stort strömavbrott i Sjuhärad

Stora delar av Borås med omnejd var utan ström under en dryg timme på söndagsförmiddagen och cirka 17000 kunder drabbades. Vid elva-tiden hade samtliga kunder fått tillbaka strömmen. Exakta orsaken till avbrottet är inte klarlagd, men sannolikt var det ett isolationsfel på huvudledningen från regionnätet till Borås stad som låg bakom avbrottet.