Ulricehamnspolitiker får kritik

Ulricehamns kommun måste spara uppemot 20 miljoner kronor på äldreomsorgen och den sociala omsorgen. Ansvariga politiker får nu svidande kritik från revisorer.
Det är oberoende revisorer som analyserat vård- och omsorgsnämndens underskott och som nu ger de ansvariga politikerna i nämnden svidande kritik för oförmågan att fatta beslut och oviljan att komma till rätta med underskotten. Det är kommunledningen i Ulricehamn som har beställt analysen. I de förslag till åtgärder som rapporten lägger fram finns ett sparförslag på upp till 20 miljoner kronor. Underskottet är visserligen inte så stort, men enligt rapporten krävs stora besparingar om det ska gå att undvika framtida underskott. Alternativt bör nämnden skaffa betydligt bättre kontroll, lägga ner några arbetsplatser för att koncentrera verksamheten och på så vis effektivisera. I rapporten slår revisorerna fast att något måste göras. Att bara skjuta problemen framför sig, som tidigare gjorts är nästintill brottsligt, enligt revisorerna.