Lägenheter för äldre i Borås

En tredjedel av boråsarna är över 55 år. Det är bakgrunden till att Borås nu satsar på ett äldreboende där man ska kunna åldras i sin bostad med bibehållen bekvämlighet och socialt liv.

Projektet Bokvämt, bo bekvämt på äldre dagar, handlar om att anpassa lägenheter och stadsdelar så att äldre ska kunna bo kvar i sina lägenheter på äldre dagar.
Anpassningen skall inte bara bara ske tekniskt utan också socialt.
Det  skall vara nära till affärer och samlingslokaler och kommunen skall se till att det händer saker, i exempelvis samlingslokalerna, som intresserar.
Fastighetsägare, både kommunala och privata, har gått med på att erbjuda lägenheter i vanliga hyreshus. Det är alltså inget äldreboende det är tal om.
Tio till tjugo procent av hyreslägenheterna i Borås, ett par tusen lägenheter, ska certifieras, godkännas, som bokvämt-lägenheter. Efter att lägenheten har godkänts blir det ett mindre hyrespåslag.