Fler polisanmälningar görs på nätet

Polisens nya satning på att ta emot polisanmälningar via internet har gett bra resultat.
Tjänsten har bara funnits i två månader men redan nu görs var tionde anmälan i Västra Götaland  via internet i stället för via telefon.

För två månader sedan startade polisen möjligheten att göra anmälningar via datorn. Sedan dess har antalet anmälningar ökat stadigt.
Det man kan anmäla är exempelvis stöld och förlust. Men polisen poängterar att internet inte ska användas om brottet är av grövre art och är akut.

Polisens kontaktcenter tar emot cirka 300 anmälningar varje dag via telefon och cirka 35 - 40 via internet.
Internetdelen kommer troligtvis att öka. Polisen spår att  andelen kommer att fördubblas.