Tågen ska passa tiden bättre i vinter

Nu ska tågen bli bättre på att passa tiden. Genom en åtgärdsplan ska banverket lägga fokus på vintern och se till att tågen kommer i tid. Det hela kom till efter att tågen i Västra Götalandsregionen var dåliga på att passa tiden under vintern förra året, vilket gav upphov till kraftig kritik.