Mobilkurs för pensionärer

För många äldre är det inte alltid så lätt att hänga med i mobiltelefonutvecklingen.
Därför har PRO på Tullen och Byttorp i Borås, studiecirklar där äldre kan lära sig den nya tekniken.