Ulricehamnspolitiker svarar på internet

Ställ din fråga på kommunens hemsida och få svar inom tre dagar.
Det är nu möjligt på Ulricehamn kommuns så kallade Frågepanel på deras internetsida www.ulricehamn.se. Både frågor och svar kan sedan läsas av den som vill.