Inget sommarläger för utsatta kvinnor

Det blir inget sommarläger för kvinnor och barn som är utsatta för hot och våld i Sjuhärad. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad föreslås avslå en ansökan om pengar från kvinnojourerna i Mark och Borås.

Bakgrunden är att Hälso- och sjukvårdskansliet tycker att lägret i somras kostade för mycket pengar per deltagare. Man ifrågasätter också om det kan anses vara en folkhälsoinsats då lägret inte var öppet för alla våldsutsatta kvinnor och barn i Sjuhärad.

Vid årets sommarläger deltog 10 kvinnor och 12 barn under fyra dagar, vilket kostade 150 000 kronor för Hälso- och sjukvårdsnämnden.