Arbetslösheten ökar trots fler jobb

Allt fler får jobb, ändå ökar arbetslösheten eftersom det är fler som kommer ut på arbetsmarknaden än vad antalet nya jobb ökar. Så kan länsarbetsnämndens prognos för 2007 som presenterades idag sammanfattas.

Det är framför allt inom byggbranschen och den finansiella verksamheten med olika företagstjänster som de nya jobben kommar att finnas nästa år. Överlag är det positiva siffror och bara inom den offentliga sektorn väntas en svag minskning av antalet arbetstillfällen. 14 000 nya jobb räknar länsarbetsnämnden med.

Och det här kommer att leda till att bristen på framför allt hantverkare kommer att öka ytterligare, men även bristen på arbetsledare, konsulter och konstruktörer kommer att öka - bara för att nämna några yrkeskategorier.

Trots alla positiva siffror kommer den totala arbetslösheten i regionen ändå att öka från nuvarande 4,6 till 4,8 procent nästa år.