Dator ger stöd åt anhöriga - verksamheten växer

Människor i Borås som vårdar sina anhöriga hemma, har fått datorbaserat stöd som gör vardagslivet lättare. Nu håller den här modellen, som har utvecklats i Borås, på att sprida sig till andra kommuner över landet.

Fyra ytterligare kommuner har kommit med under 2006, och det handlar inte längre bara om stöd åt anhöriga, utan också för ensamma som bor kvar hemma.

Dator med bildtelefon är verktyget. Det började som ett projekt i Sjuhärad under namnet Action, men är nu en del av den vanliga kommunala omsorgen i till exempel Borås. Ett 50-tal familjer är med i Action, med bildtelefonen och datorn full med lättbegriplig information, som Ingrid Jönsson har haft stor nytta av, när hon tog hand om sin man.

- Det har betytt jättemycket. Det har skapat en trygghet att kunna slå upp saker som man vill veta om olika sjukdomar.

Bildtelefonen ger möjlighet att ringa och fråga vårdpersonal. Och - inte minst - möjlighet att ringa andra som också är med i Action. För den som vårdar en anhörig blir ofta mycket låst till hemmet, säger Sonja Bender, som också har vårdat sin man hemma.

- Alla var i ungefär samma situation och förstår varandra på ett annat sätt än andra. De nya bekantskaperna har betytt oerhört mycket.

I Borås går kontakterna längre än så. Inte bara bildtelefon, utan möten i verkliga livet. Kaffestunder veckovis, jullunch. Nu sprider sig den här modellen över landet. Fler kommuner kommer med och inte bara som stöd till de som vårdar anhöriga, utan också som stöd åt människor som bor ensamma.