Rydal blir ny mötesplats för fullmäktige i Mark

Fullmäktigeledamöterna i Mark vill fortsätta att ha sina möten i Rydal, trots att kommunikationerna till orten är minst sagt bristfälliga. Efter två års försök med sammanträden i hörsalen i samma byggnad som Rydals Museum så vill över 80 procent av ledmöterna ha Rydal som fast möteslokal.

Ända sen 70-talet har Kinnaborgssalen i kommunhuset i Kinna varit fullmäktiges tillhåll. Det har varit lätt att ta sig dit, för både åhörare och ledamöter. Rydal däremot som ligger dryga halvmilen från Kinna känns för många långt bort. Bland annat är kommunikationerna dåliga. Men sedan två år har de 51 personerna i fullmäktige i Mark sammanträtt i Rydal, i den sk Abbotsalen i Rydals Museum på försök. Nu är förslaget att sammanträdena trots allt läggs i Rydal i framtiden. Anledningarna är flera, lokalen är bra och ändamålsenlig, det är varken fler eller färre åhörare, eftersom det redan i Kinna var få åhörare. Det blir dock dyrare eftersom lokalen är dyrare än Kinnaborgssalen, men pengarna går till det kommnägda fastighetsbolaget som äger museét. Resorna har inte blivit dyrarer eftersom ledamöterna samåker. Över 80 procent av ledamöterna vill vara i Rydal, så nu ser det ut att bli den fasta adressen för kommunen viktigaste politiska föramling.