Älguthopp på nya R40

Älgarna har fått egna utgångar längs den nyöppnade motorvägen,den första biten mot Ulricehamn. Älguthopp kallas det och det gör att djuren kan ta sig ut om de hamnar på fel sida av viltstängslet. Det här är ett sätt för vägverket att försöka minska vägens påverkan på naturen.

Ett problem med nya vägar är att de fungerar som barriärer som hindrar djuren från att röra sig. Därför har vägverket inte bara byggt ett par älguthopp. Vägtrummor har också placerats och dimensionerats så att småvilt kan passera under vägen, och den nya vägen passerar på en bro över Sjuhäradsleden och Häglaredsbäcken för att minska barriäreffekten för viltet. För att minska miljöförstöringen har ett system med dammar gjorts vid Källbäcksryds mosse och Falskogs mosse. Dammarna ska minska belastningen på naturen.