Telia stämmer Tranemo

Telia har dragit byggnämnden i Tranemo inför rätta sen nämnden vägrat ge bygglov för en mobilmast. Telia ville bygga en masten i ett villaområde men fick nej.
Telia trappar upp konflikten med miljö och-byggnämnden i Tranemo. Företaget ville bygga en 24 meter hög mobilmast vid ett villaområde i Tranemo tätort. Men de boende protesterade. Dessutom passar masten inte in i detaljplanen och byggnämnden sa nej. Telia har nu svarat med att överklaga, först till Länsstyrelsen, och nu till Länsrätten. En rundringning till flera sjuhäradskommuner visar att inget företag hittills överklagat beslut om mobilmaster, men många ärenden återstår att besluta om. Tranemo kan alltså bli ett pilotfall i Sjuhärad. Jörgen Hansson, moderat ordförande i miljö- och byggnämnden, är fast besluten att stoppa masten och säger att kommunen kommer att överklaga om Telia vinner i rätten.