Inget beslut om Borås vatten

En av de viktigaste miljöfrågorna i Borås, skyddet av boråsarnas dricksvatten, har hamnat i långbänk. Trots att frågan utretts i flera år, har de borgliga inte lyckats fatta något beslut och det blir troligen inget beslut före valet.
I flera år har frågan om hur man ska skydda Borås dricksvattentäkt utretts. För två sedan var utredningen klar och sedan har politikerna i olika instanser funderat. Ärendet kom till kommunstyrelsen i början av året. Sedan LRF protesterat mot det skydd som vattentäkten skulle få lät kommunalrådet Björn Wahllöf de sex majoritetspartiernas speciella grupp för svåra frågor ta hand frågan och där ligger den fortfarande. Björn Wahllöf, Vägvalet, tycker att det är olyckligt att ännu inget beslut fattats om skyddet av Borås vatten.