Fler unga sjukskrivna

Antalet sjukskrivningar har totalt sett minskat i Västra Götaland, men det gäller inte gruppen unga under 30 år.
Där har istället antalet personer som får aktivitetsersättning ökat.

För tre år sen fick 3100 personer under 30 år aktivitetsersättning i Västra Götaland. Hittils i år får över 4600 personer sjukersättning.
Försäkringskassan ser allvarligt på ökningen och kommer att ha ett intensivare samarbete med bland annat arbetsfömedlingen och andra enheter för att så snabbt som möjligt kunna hjälpa dom unga tillbaka till arbetslivet.