Bättre för sjöboklass enligt Skolverket

Skolverket kommer inte att kräva ytterligare åtgärder vid Sjöboskolan i Borås, som i våras anmäldes av en grupp föräldrar för att deras barn hade blivit kränkta i skolan. Situationen har blivit bättre i den aktuella klassen, skriver Skolverket.

Det var i våras som föräldrarna till barn i en tredjeklass vid Sjöboskolan tyckte att det fick räcka med kränkningarna som deras flickor utsattes för. De skrev till Skolverket om vad som hänt sedan två klasser slogs ihop till en hösten innan. Klassen blev allt stökigare, och vissa barn uppträdde störande. Föräldrarna som skrev anmälan upplevde att läraren inte klarade av allt bråk, och att skolan misslyckades med att skydda deras barn när de utsattes för kränkningar.

Borås kommun anser att Sjöboskolan har vidtagit lämpliga åtgärder både när det gäller bråkiga elever och klassens lärare, och att situationen har blivit bättre.

Och på den linjen går också Skolverket, som har utrett om kommunen har följt lagen när det gäller att motverka kränkande behandling.

I sitt beslut skriver Skolverket att det är mycket viktigt att utgå från den enskilde elevens upplevelse av att ha blivit kränkt. Man poängterar särskilt att det är skolpersonalens skyldighet att ingripa mot alla slag av kränkande behandling.

Och Skolverket menar alltså att kommunen och skolan i det här fallet har klarat av att förbättra situationen för eleverna.

Den aktuella klassen har idag en annan klassföreståndare.