Nytt förslag om Borås vattentäkt snart klart

Nu har den borgerliga majoriteten i Borås enats om att göra om förslaget på hur Öresjös vatten ska skyddas.
I flera år har arbetet med att utforma regler för Öresjös vattentäkt pågått. Tjänstemän, politiker och intressenter, exempelvis LRF, har arbetat med att utforma reglerna. När allt arbete och all tankemöda hade resulterat i ett förslag så stoppades det när det kom till kommunstyrelsen. Ulf Sjösten ansåg att det drabbade bl a bönder och andra näringsidkare för hårt så nu ska förslaget skrivas om.