Tranemo vill omförhandla vårdavtal

Tranemo kommun vill ompröva de avtal som reglerar konstnaderna för funktionshindrade som vårdas i andra kommuner. Tranemo menar att bland annat Borås, Ulricehamn och Svenljunga tar mycket mer betalt än än vad vården kostar dem. Tranemo har tidigare utan framgång försökt säga upp avtalet men nu ska i alla fall en diskussion om kostandsfördelningen ske.
Tranemo är också kritisk till att man i något fall får fortsätta att betala för en person, som sedan 15 år inte längre är skriven och betalar skatt i Tranemo utan i omvårdnadskommunen.