Brämhult mot mångmiljonbrist

Brämhults komundel är på väg att spräcka budgeten rejält. Den senaste ekonomiska uppföljningen pekar på ett underskott på mer än 20 miljoner kronor. Det är placeringar av barn och ungdomar till exempel i familjehem som är huvudorsaken till underskottet. Men en större del av de pengarna brukar kommundelarna få tillbaka från kommunledningen - så det är osäkert hur stort underskottet i Brämhult blir till slut.