Posten sköter poströstningen

Posten håller på att flytta in sin verksamhet i kiosker, butiker och mackar, men det kommer inte att gå att poströsta på alla de nya serviceställena.
Posten i Sjuhärad kommer att sköta det mesta av röstningen med egen personal den här gången också. På internätet finns en förteckning över poströstningsplatserna, som till exempel kan finnas i ett bibliotek som på Sjöbo i Borås.