Nöjda kvinnor, men få kommer

Kvinnorna i Västra Götaland är nöjda med den gynekologiska cellprovskontroll som de kallas till vart tredje till femte år. Men bara knappt hälften av kvinnorna kommer till undersökningen.
Enligt en enkät är 99% av kvinnorna är nöjda med bemötandet vid undersökningen, som förebygger livmoderhalscancer. Men det gäller alltså bara de kvinnor som har gjort ett cellprov och det är bara knappt hälften som kommer när de blir kallade. Än finns inget svar på varför så få kommer, säger Mare-Liis Ryd, barnmorska vid Onkologiskt centrum i Göteborg.