M7 får ny ordförande

Basketklubben M7 valde igår Christer Ericstam till ny ordförande efter avgående Jan Kollgren. Christer Ericstam var tidigare aktiv i styrelsen som kassör. Jan Kollgren avgår på grund av tidsbrist, men kommer att fortsätta att vara aktiv på andra sätt i klubben.