Valbart miljöparti i Vårgårda

Miljöpartiet i Vårgårda kommer att ställa upp i kommunvalet om tre veckor. Hittills har det inte funnits några kandidater, men på ett möte nyligen antog valberedningen en lista med namn.
Enligt Sven Samuelsson, som företrätt miljöpartiet i Vårgårda, är det trycket från väljarna som avgjorde att det blev en ny lista. Listan toppas av Bengt Nyberg som suttit som ersättare i kommunfullmäktige i Vårgårda den senaste mandatperioden.