Kostnad för läkemedel ska minskas

Västra Götalandsregionens kostnader för läkemedel fortsätter att öka. Men nu ska det blir ändring. Med en ny lagstiftning som träder i kraft den 1:a oktober ska dyra läkemedel bytas ut mot andra likvärdiga och billigare mediciner.
Det handlar främst om läkemedlen Losec och Cipramil som byts ut. Om rekommendationerna följs skulle regionens kostnader kunna sänkas med uppemot 100 milj kr i år, tror Hans Ekman , läkemedelschef i Västra Götalandsregionen.