Valsedlar på vift

Posten har trasslat till det när valsedlarna skickats ut. Valsedlar har sänts till fel kommuner och många politiska utskick har försvunnit spårlöst. En av de kommuner som drabbats är Marks kommun.
Alla partier som gjort valutskick direkt till hushållen har drabbats. Förutom Socialdemokraterna och Folkpartiet, som ännu inte gjort sina utskick, har samtlliga partier drabbats av postens slarv. På vissa håll har upp till sex tusen försändelser gått förlorade, på andra håll har valutskick kommit till fel kommun. Orsaken till felsorteringarna är oklar.