Allt större behov av elevassistenter i centrala Borås

Det blir mindre pengar till grundskolorna nästa år - och på Norrby kommundel överväger man att dra ner på antalet assistenter till elever med extra behov. Men alla kommundelar går inte åt samma håll. Till Engelbrektsskolan i kommundel centrum kommer allt fler barn med särskilda behov, men trots ökningen ska man inte spara på elevassistenterna - det säger skolchefen Stina Rydin.

Engelbrektskolan har goda pedagogiska resultat. I våras gick samtliga elever ut med godkända betyg i svenska, engelska och matte, vilket lockat många föräldrar utanför upptagningsområdet. Bland de nya eleverna finns alltså ovanligt många resurskrävande elever. Detta sätter press på den blivande kommunala friskolan, som själv framöver ska besluta hur de reducerade anslagen - till följd av att antalet elever minskar - ska användas.