Doggy i Vårgårda får utöka

Miljödomstolen ger Doggy rätt att öka produktionen av djurfoder vid fabriken i Vårgårda.
Miljödomstolen anser att en produktionsökning från 30 000 ton till 50 000 ton per år inte strider mot miljöbalken. Men om betydande luktolägenheter ändå uppstår ska bolaget vidta åtgärder.
Produktionsökningen väntas inte ge några nya jobb.