Ovisst för friskola

Skolverket underkänner de ekonomiska kalkylerna för den nya friskolan som läraren David Alm vill öppna på Hestra i Borås till hösten och avslår hans ansökan.
Men trots avslaget räknar ändå David Alm med att skolan för barn i klasserna 6 till 9 öppnar till hösten.

För att få starta en friskola måste man övertyga skolverket om att den kan gå runt ekonomiskt, att den kort och gott inte riskerar att gå i konkurs utan blir stabil på sikt.
Det har David Alm misslyckats med att övertyga skolverket om hittills.
Alm skall nu göra om underlaget. Han räknar med att skicka det inom kort för att få avslaget omprövat så att skolan, med på sikt runt 200 elever, kan komma igång till hösten.
Att politikerna i Borås i somras sa ifrån till skolverket att stan inte vill ha den nya friskolan, brydde sig verket däremot inte om. Borås stad har, enligt skolverket, inte kunnat visa att den nya skolan orsakar någon större skada för de kommunala skolorna.

För övrigt berodde kommunens nej i somras, på att miljöpartiet överraskande gick emot sina kollegor i den borgerliga friskolevänliga majoriteten och röstade nej till friskolan tillsammans med (s) och (v).
Efter valet har miljöpartiet inte längre makten att göra så.