Höjd ersättning efter tio år

Ersättningen till utvecklingsstörda och hjärnskadade som arbetar höjs med sju kronor till 43 kronor per dag.
Det betyder mycket, säger Elisabeth Broberg, informatör för funktionshandikappade i Borås.

Höjningen är resultatet av en plötslig vändning i budgetdebatten i onsdags kväll. Efter två dagar då inte en enda politiker gick med på något enda motståndarförslag så gick de borgerliga plötsligt med på ett vänsterpartistiskt förslag om höjd habiliteringsersättning.

De funktionshandikappade lever på sjukersättning men har i Borås också en extra ersättning för att täcka kostnaden för lunchen på arbetet.

Den ersättningen har legat kvar på 36 kronor åtminstone de senaste tio åren. Men nu höjs den till 43 och det välkomnas av de utvecklingsstörda.