Polisen ska styra ny polisutbildning

Osäkerheten kring vilken högskola som ska få en eventuellt ny polisutbildning ökade när den nya borgerliga regeringen igår bytte utredare och direktiv till utredaren.
Anders Hall, stabschef på justitiedepartementet, säger att de gamla direktiven utgick från kraven på högskolan. De nya utgår från vilka krav som ställs på poliserna.

Anders Hall säger att bytet av utredare, från Agneta Stark, med rötter i kvinnorörelsen, till polismästaren i Skåne, Anders Danielsson, inte kommer att försena starten av en eventuell fjärde polishögskola. Han säger också att Västsverige är ett område där det finns förutsättningar att utbilda såväl glesbygdspoliser som storstadspoliser.