Lång väntan på äggdonation

Brist på donatorer gör att väntetiden är extra lång för par som får hjälp via äggdonation i Västra Götalandsregionen. Idag är väntetiden mellan ett och ett halvt till två års tid.

Samtidigt har man fram till idag kunnat hjälpa omkring 100 par i regionen sedan lagen om äggdonation trädde ikraft 2003.

Malin Dahlberg i Borås är en av dom som fått hjälp hon och hennes sambo är idag lyckliga föräldrar till lille Filip.

Hon hoppas nu att fler kvinnor ska ställa upp och donera ägg.

Malin Dahlberg i Borås är en av dom som fått hjälp hon och hennes sambo är idag lyckliga föräldrar till lille Filip.

Dom var bland dom första att få hjälp i regionen och efter tre misslyckade försök fick dom så till slut Filip, han är född 2005.

Trots att Malin fått en annan kvinnas ägg så finns det stora likheter mellan henne och Filip.

- Det är många som säger att Filip är lik mig, säger Malin Dahlberg. Man försöjker match äggdonatorns ögon, hår och hudfärg med den blivande mamman.