Ny kritik mot Dalsjöskolan

Skolverket riktar kritik mot Borås kommun för att en elev på Dalsjöskolan inte fått tillräckligt mycket stöd. Skolan har tidigare kritiserats för missförhållanden av både Skolverket och Arbetsmiljöverket.
I det här fallet handlar det om en elev som under flera års tid haft koncentrationssvårigheter och ofta hamnat i bråk med lärare och andra elever. Enligt Skolverket har skolan inte skaffat sig en samlad bild av elevens behov och inte heller gjort något för att anpassa undervisningen efter elevens behov.