Tyst tyg från Kinna

Ett helt nytt sätt att minska buller har utvecklats på företaget Ludvig Svensson i Kinna.

Det är ett gardintyg som absorberar ljud och tanken är att det ska kunna dämpa ljud i framförallt offentliga miljöer.

Tyget ser ut som en vanlig gardin men funktionen att absorbera ljud och det är tygets täthet och tyngd som avgör hur mycket buller som dämpas. Hur mycket material och var i rummet det placeraras har också betydelse.

För att det ska ge bästa resultat får en akustiker mäta ljudvågorna och därefter bedöms hur mycket tyg man behöver använda. Det har tagit närmare två år att ta fram, och målgruppen är i första hand arkitekter och andra som jobbar med att inreda offentliga miljöer så som skolor och sjukhus.