Hårt motstånd mot nya mobilmaster

Telekombolagen möter hårt motstånd när de vill bygga ut det så kallade 3G-nätet i Borås. Av 23 planerade mobilmaster får hela 14 underkänt av kommunen.
Av allt att döma kommer telebolagen att stöta på hårt motstånd från kommunen mot sina planer. Bolagen måste samsas om gemensamma master för att minimera det totala antalet, heter det i det redan färdigskrivna svarsförslaget. Alla mobilmaster som växer upp runtom i landet håller på att bli ett betydande inslag i landskapsbilden. Bara i Borås kommun räknar man med att telebolagen vill bygga 50 nya master. Hittills har det kommit bygglovsansökningar för 23 mobilmaster på ända upp till 90 meters höjd. Det här är ett så stort ingrepp att byggnadsnämnden inte vågar fatta beslut utan att ha rådfrågat politikerna i kommunstyrelsen.