Gratis kollektivtrafik föreslås för rörelsehindrad

Miljöpartiet i Mark vill att rörelsehindrade ska få åka gratis i kollektivtrafiken.
I en motion till kommunfullmäktige skriver Miljöpartiet att om rörelsehindrade som har rätt till färdtjänst fick åka gratis skulle kommunen kanske spara in pengar på färdtjänsten.