Företagsposten minskar

Post som skickas mellan företag minskar kraftigt. Under hela 2000-talet minskar antalet brev mellan företag med tio procent varje år. Däremot ökar den privata brevskörden. Magnus Ottosson, utdelningschef vid Posten i Borås, säger att orsaken till att brevskörden mellan företagen minskar beror till största delen på att den elektroniska posten är så utbredd.