Ojämlikhet i sjuhäradspolitiken

Fortfarande är männen i majoritet i politiken. Det visar en granskning som Radio Sjuhärad gjort av ledamöterna i styrelser och nämnder i sjuhäradskommunerna. Tranemo har den bästa politiska jämlikheten i Sjuhärad, och Bollebygd den sämsta.

Radio Sjuhärad har granskat hur många kvinnor det kommer att finnas i några viktiga kommunala styrelser och nämnder nästa år - och jämfört det med i år; det handlar om kommunstyrelsen, vård och omsorg, barn och utbildning, och bygg och miljö. Och det visar sig att andelen kvinnor ökar även om ökningen inte är så stor. Andelen kvinnor har ökat från knappt 40 procent till 42. Varannan damernas som gällde på många valsedlar återspeglas alltså inte här.

Bollebygd är utan tvekan sämst i Sjuhärad med bara 9 kvinnor av 30 ledamöter i de aktuella politiska organen - mindre än var tredje kvinna alltså. Det är ändå ett bättre resultat än den nuvarande mandatperioden med bara fem kvinnor av totalt 30 ledamöter.

Borås, Tranemo och Ulricehamn har också förbättrat jämlikheten från nuvarande mandatperiod. I Svenljunga och Vårgårda är det i stort sett oförändrat. Och i Herrljunga och framför allt i Mark har kvinnorna i politiken blivit färre.

Störst jämliket i Sjuhärad är det i Tranemo - där är det lika många kvinnor som män i de granskade styrelserna och nämnderna.