Politisk protest mot kritik när Persson kommer

Folkpartiet tänker demonstrera mot statsminister Göran Persson när denne kommer till Borås djurpark för att hålla tal imorgon. Folkpartiet protesterar mot det sätt som socialdemokraterna kritiserat folkpartiets nya integrationsprogram på.