2006 ett barnrikt år

Det har fötts fler barn 2006 än året innan. Just nu är födslotalen höga i hela landet. Ökningen är störst i storstadsregionerna, men märks även på Borås sjukhus där man har haft drygt 70 stycken fler födslar än förra året. Hittills i år har 2476 barn kommit till världen på förlossningsavdelningen i Borås.