Raketer säljer som smör i år

Försäljningen av nyårsraketer har gått upp rejält i år. En försäljningsökning på mellan 15 och 20 procent är vad man räknar med.

Det som går bäst är de så kallade tårtorna - pjäser som tänds på och därefter skjuter i väg flera skott i olika färger. Sedan säljs också familjepaket bra - där ingår både vanliga raketer och småtortor, och man räknar alltså med att föräljningen gått upp mellan 15 och 20 procent jämfört med tidigare år.