Ny lagar för ungdomsbrott

Från årsskiftet gäller nya straff för ungdomsbrottslingar. Utredningar av ungdomsbrott ska också förändras, och vården av unga brottslingar förändras också på flera sätt.

De största förändringarna gäller påföljderna för unga brottslingar.
Den helt nya påföljden ungdomstjänst införs, och den ska till stor del ersätta straffet att tilldömas böter.
En förändring som kommer märkas är att det nog blir fler rättegångar med unga människor.
Den nya påföljden ungdomstjänst måste en domstol ta ställning till. Den tidigare vanliga strafformen böter, som nu bara finns kvar i vissa, lindrigare fall, kunde åklagaren bestämma.
I Borås är polisen förberedd inför förändringarna, och Kjell Fast på Boråspolisen tror att de nya påföljderna kommer följas upp noggrannare.
Men det blir inte fråga om en skärpning av straffen, om man inte tycker att det är ett strängare straff att få ungdomstjänst som straff istället för böter.
Fängelsestraffen förväntas minska med den nya lagstiftningen. En tanke bakom förändringarna är att det är särskilt allvarligt med frihetsberövning av unga människor. Därför ska en ung människa inte lika ofta dömas till vård inom socialtjänsten heller, utan bara om hon eller han särskilt behöver vård, och inte som ett straff.