Höjd beredskap i Mark för skred

Efter allt regnande är grundvattennivåerna höga i hela Västsverige och det råder förhöjd skredrisk.
I Sjuhäradsbygden är skredrisken störst i Marks kommun och där har man nu höjt beredskapen.

Mark är den kommun i Sjuhäradsbygden där det är störst risk för skred. I samband med Tuveraset 1977 så gjordes det åren därefter nogranna undersökningar av områden med tät bebyggelse I Mark.
I Kinna gjordes det exempelvis förstärkningar av Viskan vid Näs. Totalt fick Mark drygt fyra miljoner av staten för att göra förstärkningsarbeten utefter Viskan och Häggån. 
Samhällsbyggnadsföravltningen i Mark har sedan en tid en förhöjd beredskapsberedskap enligt Leif Kusela, chef på förvaltningen.
Man tittar till de kända riskområdena och exempelvis var en väg utefter Viskan vid Ginkalunda avtsängd några dagar före jul. Gång- och cykelvägen mellan Kinnaström och mot Skene var också avstängd.
När det handlar om större vägar är det riksväg 41 mellan Björketorp och Sundholmen som har störst rasrisk.
Där kom i mellandagarna besked från Vägverket att man nu är helt klar med att sätta igång och bygga om riksvägen och hela arbetsplanen ligger klar.
Men pengar finns det först år 2010.
41:an skall flyttas och istället för att gå utefter Viskan, dras helt utmed järnvägen flera hundra meter från Viskan.

Vid Sundholmen har det skett flera ras vid Viskan under åren lopp. Det senaste var för mindre än tio år sedan.