Arenan ger överskott till Borås stad

Borås Arena har inte bara gett guld till Elfsborg utan också till kommunen, som 2006 slapp undan med drygt två miljoner kronor mindre i kostnader för arenan än väntat.
- Elfsborg är förstås den stora inkomstkällan, säger arenabolagets Sture Svensson.

Elfsborg har i år betalat över sex miljoner kronor till Borås Stad. Det är två miljoner mer än vad kommunen räknat med och i stället för att vara nettobidragstagare från kommunen så har klubben i år betalat 300.000 kronor mer än vad man fått in från kommunen.

De sex miljonerna är planhyra, 15 procent av publikintäkterna, tio procent av kioskintäkterna och omkring 100.000 för rätten att sätta upp reklamskyltar. Borås Stad har å sin sida betalat ränta och amorteringar på bygglån och driften av arenan.