Borås spred känsliga personuppgifter

För andra gången under hösten har Borås Stad tvingats be om ursäkt för att känsliga personuppgifter spritts på ett tvivelaktigt sätt. Kommunens jurist Lars-Olof Danielsson medger, åtminstone delvis, att kommunen gjort fel.

I det första fallet handlar det om ett socialärende där ovidkommande uppgifter spreds och lästes av obehöriga personer. Där bröt kommunen sekretesslagen och har gått med på att betala ut ett mindre skadestånd. I det andra fallet, ett bygglovsärende där en grannes uppgifter kränkte den som ville bygga, tycker inte kommunen att uppgifterna egentligen är kränkande. Men eftersom de publicerades på nätet, så gäller en hårdare lag, personuppgiftslagen. Kommunen valde att ta bort brevet från nätet. Men kommunjuristen Lars-Olof Danielsson anser egentligen inte att något lagbrott begåtts och heller inte att de kommunanställdas kunskap om lagstiftningen brister.