Satsning på utländska böcker skiljer stort på biblioteken

Skillnaden är stor mellan de olika biblioteken i Västra Götalandsregionen när det gäller att satsa på utländska böcker för invandrare.
Biblioteket i Borås har 40.000 utländska böcker jämfört med Vårgårdas 88.

Siffrorna kommer från en kartläggning som regionbiblioteket i Västra Götaland gjort. Man har tittat på i vilken utsträckning dom olika kommunbiblioteken satsar på litteratur med annat språk än svenska.
Enligt Fred Rehm, bibliotikarie och en av dem som står bakom kartläggningen, så är det viktigt att det finns även utländsk litteratur på biblioteken.
Sammanlagt finns i Västra Götaland över 400 000 böcker på andra språk än svenska, men skillnaderna mellan de olika biblioteken är stora.
Siffrorna stämmer dåligt överrens med det antal utländska invånare som finns i kommunerna.
Exempelvis har Vårgårdas bibliotek endast 88 utländska böcker,  det är 0,2 procent av det totala antalet, samtidigt som de utländska invånarna utgör 10% av befolkningen.)